Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 czerwca 2011, 22:50 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
Obrazek
zdjęcie ze strony: http://archiwumwoli.waw.pl/search.htm?w ... d=231&s=37

Oto kilka dodatkowych informacji o firmie "K. Wasilewski i Ska.", które udało mi się ostatnio zebrać.

Pan Leszek Koziorowski, z wykształcenia prawnik a z zamiłowania kolekcjoner przedwojennych akcji, udzielił mi kilku istotnych wiadomości:

Akcje spółki Towarzystwo Przemysłowe "K. Wasilewski i S-ka" SA nie są znane kolekcjonerom. Sama spółka akcyjna powstała dopiero w 1927 roku poprzez wniesienie do nowo tworzonego podmiotu przedsiębiorstwa fabryki piór stalowych i utensyliów biurowych p. f. K. Wasilewski i S-ka . Samo przedsiębiorstwo istniało od 1895 roku. Spółka akcyjna w momencie powstania dysponowała kapitałem 600.000 zł (6.000 akcji po 100 zł). Co ciekawe założycielami spółki byli: Samuel Königstein , Józef Neufeld, inż. Henryk Königstein.

Obrazek

W 1929 roku K.Wasilewski i Ska. bierze udział w Powszechnej Wystawie Krajowej (PeWuKa) w Poznaniu gdzie jej stoisko spotyka się z uznaniem:


Wśród wielu dekoracyjnych stoisk na P. W. K. zwraca niewątpliwie uwagę stoisko Pierwszej Fabryki Piór Stalowych K. Wasilewski i S-ka", Sp. Akc. Ze względu na artystyczną budowę barwności, tudzież, umiejętne rozlokowanie eksponatów, stoisko to godne jest zwiedzenia, a już bezsprzecznie winien je zobaczyć każdy kupiec, handlujący materjałami piśmienniczymi, by przekonać się, żs wyroby krajowe skrobaczki, ochraniacze do ołówków, przy- trzymywacze, cyrkle, maszynki do segregatorów, szyny do skoroszytów, dziurkacze, łapki do papieru, podstawy do pieczątek i obsadek, kałamarze metalowe i t, p. i t. p. Jako ciekawe uzupełnienie eksponatów są wystawione: model budynku fabrycznego, gdzie zatrudnia się z górą 200 robotników, narzędzia służące do fabrykacji stalówek, obszerny opis fabrykacji stalówek Stoisko fabryki K. Wasilewski w zakres piśmiennictwa wchodzące, zasługują na całkowite poparcie i zaufanie ze strony tak społeczeństwa, jak i kupiectwa. Zwiedzający stoisko fabryki ,,K. Wasilewski i S-ka" zobaczy tam: stalówki w b. licznych odmianach, znane nietylko w Polsce, lecz i zagranicą, a znajdują się wśród nich i takie gatunki, które z powodzeniem konkurują ze stalówkami angielskiemi; dalej bogata i b. estetyczna kolekcja wyrobów z galalitu, a mianowicie, obsadki, przedłużacze ołówków, obsadki kieszonkowe, noże do
cięcia papieru, ochraniacze ołówków, ołówki automatyczne, podstawy do kalendarzy i t. d., i t. d.; z metalowej galanterji biurowej wystawione są: pluskiewki, spinacze do listów, linje stalowe, zszynki do maszynek, z wymienieniem poszczególnych faz ich fabrykacji, oraz ruchoma latarnia, dająca
przezrocza fabryki. Daje to całokształt produkcji fabryki "K. Wasilewski i S-ka", która zdolna jest
nietylko pokryć całkowite zapotrzebowanie rynku krajowego, lecz również eksportować 40- 50% swej produkcji. Godny zaznaczenia jest fakt, że fabryka K. Wasilewski" na skutek zwrócenia się doń Polonji Amerykańskiej, wykonała specjalną obsadkę wraz ze stalówką, którą p, Prezydent Rzeczypospolitej wpisał się do Złotej Księgi w pawilonie Polonia Zagranicą". Obsadka ta po dokonaniu tegoż aktu została przekazana do muzeum, jako przedmiot historyczny.


Obrazek


czerwiec 1930 :
T-WO K. WASILEWSKI I S-KA SP. AKC.
Walne Zebranie akcjonarjuszów odbyło się w dn. 29 maja r. b. W myśl sprawozdania z działalności T-wa za rok 1929, billans na kapitał akcyjny zł. 600.000 zamknięto po stronie aktywów i pasywów sumą zł. 1.925.157,40 z czystym zyskiem zł 52.833,79, przyczem zysiki postanowiono przelać w całości na rachunki amortyzacyjny i zapasowy. Obrót towarowy wyniósł sumę zł. 1.200.000, a więc o około 35 proc. mniej niż w rolku 1928, na co wpłynęła ciężka sytuacja gospodarcza kraju, a przede- wszyetkiem utrata rynku rosyjskiego, dokąd doniedawna jeszcze firma eksportowała znaczną część produkcji stalówek. Wobec zmniejszenia produkcji stalówek Towarzystwo rozszerza inne działy produkcji a mianowicie galanterję biurową, której obecna kolekcja przedstawia się niezmiernie imponująco i ciekawie. W najbliższym czasie na rynku mają ukazać się pierwsze krajowe pióra wieczne również produkcji fabryki "K. Wasilewski". Na nową kadencję roku 1930 Zarząd pozostaje bez zmian a mianowicie: pp. Samuel Konigstein, Józef Neufeld, Maurycy Konigstein, Henryk Konigstein, Marja Konigsteinowa i Michał SzereszOwski, Komisja Rewizyjna pp.: sędzia Maksymiljan Friede, Józef Orzech, dr. Paweł Baumritter, adw. Ignacy Konigstein i Henryk Zarecki.


Ważna informacja jest oczywiście taka, że debiut rynkowy piór KAWUSKA to rok 1930.Pytanie, czy zakaz importu stalówek do ZSRR nie obejmował również, w niedalekiej przyszłości, piór wiecznych.

Marzec 1933:

KRAJOWE PIÓRA WIECZNE
Dotychczas sprowadzaliśmy całkowicie z zagranicy pióra wieczne, które w większej części montowane były w kraju, w celu zmniejszenia cła. Zapotrzebowanie na te pióra było bardzo duże, niestety jednak dokładnych cyfr
statystycznych przytoczyć nie możemy, gdyż urzędy celne, będące źródłem danych statystycznych, notują jedynie rozmaite części do tych piór jako materjały piśmienne. O ilości zagranicznych piór wiecznych możemy wnioskować jedynie na podstawie wielkiej liczby najrozmaitszych marek firmowych. Dlatego też należy z uznaniem powitać inicjatywę firmy K. Wasilewski i S-ka, która i na tem polu stara się wyrugować obce towary i zastąpić je krajowemi. Niedawno bowiem wypuściła o- na na rynek gwarantowane pióra wieczne, ze szczerozłotą stalówką "Kawuska" i "Eternum", całkowicie wykonane w kraju, które nabyć można w detalu od 15 zł. Pióra wieczne "Kawuska" są nieco droższe i ze złotą stalką kosztują od 23 zł. Nazwa fabryki jest najlepszą rękojmią wysokiego gatunku i wykończenia piór wiecznych ";Kawuska" i "Eternum". Firma K. Wasilewski i S-ka w dobrze zrozumiałym interesie zarówno swoim jak i konsumenta polskiego ma zamiar wypuścić cały szereg artykułów z dziedziny papierniczo-piśmienniczej, niewyrabianych w kraju i sprowadzanych dotychczas całkowicie z zagranicy.


W dniach 7-21 maja 1933 firma bierze udział w zorganizowanej w Warszawie wystawnie "Nowoczesne Biuro Księgowości"

"Specjalnie wyróżniało się na Wystawie stoisko Towarzystwa Przemysłowego K. Wasilewski i S-ka S. A., które jako część artykułów przez siebie wyrabianych, wystawiło estetyczną szklaną gablotę, specjalnie z artykułami służącemi do buchalterji przebitkowej ożyli kartotekowej jak np. Jeźdźce do kartotek czyli sygnały i t. p. Specjalną uwagę zwracały Ich Wieczne Pióra z Ich słotą stalówką jak również szklaną, służącą specjalnie do pisma przebitkowego. Polskie Wieczne Pióra z Marką "Kawuska" chociaż tak niedawno u- kazały się u nas na rynku, rozpowszechniły się już bardzo szeroko i cieszą się dużem wzięciem, tak, że popieranie wyrobów zagranicznych i płacenie drogich pieniędzy za szumne firmy jest obecnie całkowicie niewskazane, Pióra "Kawuska" ze złotą stalówką otrzymać można od 23 zł. przyczem fabryka przyjmuie całkowitą gwarancję. Fabryka K. Wasilewski i Ska, jako najstarsza fabryka w kraju wyrabiająca pióra stało we wypuściła ostatnio wyższy gatunek piór stalowych z Marką "Record" w celu zaspokojenia najbardziej kapryśnych wymagań konsumentów, którzy dotychczas używali piór tylko angielskich. Tern samem sprowadzanie piór angielskich stało się również zbędne, Z całą pewnością przypuszczać należy, że niedługo w polakiem biurze będziemy pisali tylko polskiem piórem jak również używane będą tylko polskie przybory i urządzenia."

W roku 1934 wypowiada się na łamach "Gazety Handlowej" MAURYCY KOENIGSTEIN, dyr. Tow. Przemysłowego K. Wasilewski i S-ka S. Akc w Warszawie:
"JAKI PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST ZUPEŁNIE ZBĘDNY?
Pan MAURYCY KOENIGSTEIN w poniższy sposób charakteryzuje rozwój naszego przemysłu w dziedzinie piór stalowych i przyborów piśmienniczo-biurowych.
Rok 1933 minął w przemyśle wytwórczym papierniczo - piśmienniczym pod znakiem kryzysu, toteż i obroty w poszczególnych dziedzinach tego przemysłu były kryzysowe. Jeżeli jednak przetrwaliśmy ten rok względnie dobrze, zawdzięczać to należy przedewszystkiem ostrożnej i wyrobionej linji postępowania poszczególnych fabryk wchodzących w skład Związku Wytwórców Gałęzi Papierniczo - Piśmienniczej. Firmy stare, posiadające kilkudziesięcioletnią tradycję i cieszące się zasłużoną opinją u odbiorców, przetrwały ten rok bez wstrząsów, ulepszając w dalszym ciągu swą produkcję i wypierając, systematycznie i uzasadnienie, przywóz artykułów zagranicznych. W pracach Związku obserwujemy coraz większy jego rozrost i krzepnięcie wewnętrzne, czego najlepszym dowodem przystąpienie dwóch najpoważniejszych fabryk gałęzi papierniczo - piśmienniczej do Związku. Jednocześnie w roku 1933 na rynku wewnętrznym nastąpiło skonsolidowanie się handlu papierniczo - piśmiennego przez powstanie Naczelnego Komitetu Zrzeszeń Kupiectwa Gałęzi Papierniczo - Piśmienniczej, co również w znacznej mierze przyczynić się winno do poprawy sytuacji. W pracy przemysłu tej gałęzi, największą wagę przywiązuję do porozumień branżowych. Uważam, że porozumienia co do warunków sprzedaży i co do cen w poszczególnych działach wytwórczości tego przemysłu umożliwiają zdrową kalkulację, a temsamem wpływają dodatnio na rozwój produkcji, która w latach ostatnich poczyniła ogromne postępy we wszystkich działach. W roku 1933 jesteśmy w dalszym ciągu świadkami wspaniałego wzrostu produkcji krajowej pod względem jakościowym wyrobów. Toteż obecnie przywóz zagraniczny takich artykułów, jak pióra stalowe I inne przybory piśmienne i biurowe uznać należy za całkowicie z punktu widzenia interesów naszego bilansu handlowego, jak również naszej wytwórczości za zbędne, a nawet szkodliwe. Czasy, kiedy takie artykuły, jak stalówki,pluskiewki, spinacze i wiele innych były masowo sprowadzane z zagranicy i miliony złotych płynęły zagranicę, minęły bezpowrotnie. Toteż obecnie przywóz ten znakomicie zmalał i jeżeli dotychczas przywozimy drobne ilości stalówek z Anglii, to wywołane to jest nie koniecznością, ale niczem nieuzasadnionem przyzwyczajeniem konsumenta polskiego, który do tych stalówek tak się od lat wielu przyzwyczaił, że nie może uwierzyć, żeby w tym gatunku stalówki mogły być wyrabiane w kraju. Tymczasem pogląd ten jest zupełnie mylny : Tow. Przemysłowe K. Wasilewski i S-ka S. A. w Warszawie pierwsza w Polsce fabryka piór stalowych, założona w r. 1895, po wielu doświadczeniach i próbach wypuściła ostatnio pióra stalowe "Rekord", których przeznaczeniem właśnie to mylne nastawienie konsumenta obalić. Pióra te niczem nie ustępują piórom angielskim i jestem pewny, że kto raz spróbuje pisać stalówką "Rekord" ten już nie będzie więcej poszukiwał piór angielskich. Toteż w najbliższej przyszłości przywóz stalówek angielskich winien ustać zupełnie. Pominę tu już zupełnie szereg działów produkcji Tow. Przem. K. Wasilewski i S-ka ., jak artykuły do użytku szkolnego i biurowego, artykuły dla przemysłu introligatorskiego oraz wyroby e galalitu, ebonitu i t.p., które dzięki długoletniej pracy i stałemu ulepszaniu ich pod względem jakości zdobyły sobie już oddawna zasłużone imię na rynku krajowym, pragnę podkreślić jedynie nowy dział naszej produkcji, który ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia interesów naszego bilansu handlowego. Jest to wspaniale rozwijająca się produkcja naszych wiecznych piór ,,KAWUSKA", które wstępnym bojem zdobyły rynek polski. Pióra te w niczem nie ustępują gatunkowo głośnym markom zagranicznym i skutecznie zwalczają ich przywóz dzięki swym cenom. Z całą stanowczością stwierdzam, że przywóz w. w. jest całkowicie zbędny i wytwórczość krajowa jest wszechstronnie przygotowana do zaspokojenia najbardziej wyszukanych wymagań konsumenta. W tym momencie powstaje już zagadnienie możliwości eksportowych dla naszych stalówek, przyborów piśmiennych i biurowych innych artykułów wchodzących w zakres galanterii piśmiennej i biurowej. Możliwości te jak do tej pory trudno sprecyzować. Przed kilku laty wywoziliśmy poważne ilości stalówek do Z. S. R. R., obecnie wywóz ten ustał zupełnie e powodu wybudowania w Rosji fabryki stalówek, która pokrywa całkowicie zapotrzebowanie wewnętrzne i przywóz obcych stalówek jest wzbroniony. Jestem przekonany, że gdyby można uzyskać od rządu pomoc w zakresie zwrotu ceł lub innych premji wywozowych, nasze wyroby mogłyby uzyskać poważny zbyt na rynkach zagranicznych. Po doprowadzeniu naszej produkcji jakościowo i ilościowo do pozioma uniezależniającego nas od przywozu z zagranicy, pionierskie usiłowania eksportowe bedą dalszym etapem potencjalności naszego przemysłu."


W roku 1936 firma prezentowała swoje stoisko na imprezie przedstawiającej i promującej polski przemysł, była to wystawa w formie pociągu który objeżdżał kolejne województwa. Zwała się "Pociąg-Wystawa".

"Firma K. Wasilewski 1 S-ka napewno jest znana powszechnie wszystkim w całym kraju, a, jeśli nawet nie ona sama, to.przynajmniej jej wyroby. Firma ta, to jedyna w Polsce fabryka, która produkuje przecież jedyne polskie pióra wieczne, znane pod nazwą "Kawuska". Kilka typów tych piór, wystawionych w gablocie firmy budzi wielkie zainteresowanie . wszystkich zwiedzających "Pociąg - Wystawę". I nic dziwnego, bo prezentują się one zaiste wspaniale, zupełnie nie gorzej niż różne osławione zagraniczne watermany, parkery I pelikany. Tak samo doskonale obrobione, równie świetna oprawa, identycznie staranne wykończenie, tej samej dosłownie wartości stalówka złota, to cechy zewnętrzne tego pióra, pod tym względem całkowicie dorównujące najlepszym wyrobom zagranicznym. Natomiast zaletami tych piór, dzięki którym przewyższają one najlepsze pióra zagraniczne na rynku, jest to, że są przy tej samej jakości od zagranicznych conajmniej o połowę tańsze, a przy równych cenach z zagranicznemi, conajmniej dwa razy lepsze. Nic więc też dziwnego, że dziś, gdy wyrobienie gospodarcze społeczeństwa i należyte zrozumienie jego, jak też i własnych interesów, wyrugowało w każdym szkodliwy snobizm, wyrażający się w chęci posiadania artykułów zagranicznych. Pióra "Kawuska" coraz bardziej i z coraz większym powodzeniem wypierają z rynku zbędny import różnych piór amerykańskich, angielskich, włoskich i niemieckich. Szczególnie dużem zainteresowaniem cieszą się kompleciki, składające się z jednakowo oprawionych piór wiecznych i ołówków oszczędnościowych "Kawuska". Zresztą trudno nawet powiedzieć, że właśnie te komplety cieszą się większym popytem, gdyż w zasadzie popyt jest jednakowy na wszystkie typy, począwszy od najtańszych, jakie można nabyć już za parę złotych do najbardziej luksusowych i najdroższych. Oprócz piór wiecznych w gablocie widzimy stalówki, ołówki oszczędnościowe i zwykłe, ołówki w oprawie ozdobnej oraz cały szereg przyborów biurowych, a więc wagi do listów, dziurkacze, maszynki do spinania,kałamarze, pluskiewki, spinacze i t. d. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tej dziedzinie istnieje jeszcze dotychczas bardzo duży import z zagranicy, bardzo często przemycany przez pseudo - producentów, to jest firm, które artykuły te sprowadzają najczęściej z Wiednia, Lipska, Berlina, Gdańska Królewca i Pragi Czeskiej i podają się na rynku, jako producenci krajowi tych artykułów, to z tem większem uznaniem należy podkreślić tu działalność firmy K. Wasilewski i S-ka, która jako jedna z prawdziwych pionierek tej gałęzi krajowego przemysłu przy tak nieuczciwej i ostrej konkurencji zdobywa się nietylko na kosztowne ulepszenia i doskonalenia swojej produkcji lecz również na tak efektowną i drogą propagandę. Firma K. Wasilewski i S-ka zakłada zakłada bowiem stale w różnych miastach Polski kosztowne neony, propagujące jej artykuły, jak też we wszystkich niemal sklepach wystawia w witrynach niezmiernie efektowne i artystycznie wykonane dekoracje, stojące dla tych samych celów. Firma K. Wasilewski i S-ka jest, jak z tego widzimy, placówką, która również z własnej Inicjatywy potrafi oddać wielkie usługi sprawie propagandy wytwórczości krajowej."


Praca pana Michała Krasuckiego "Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego", wydana staraniem Fundacji Hereditas (http://www.fundacja-hereditas.pl) przybliża nam nieco samo miejsce produkcji firmy:

cyt: " Fabryka Piór Stalowych Wasilewskiego:
Adres obiektu: ul.Chłodna 9, Data powstania: 1895/ 1908
Historia obiektu Przechodząc dziś ulicą, Chłodną trudno uwierzyć, że w niskich, małych murowanych pawilonach było przed wojną prawdziwe zagłębie niewielkiego przemysłu. Tylko na jednej posesji przy ul. Chłodnej 29 w ciągu lat egzystowały obok siebie cztery zakłady. Trzy z nich związane były z przemysłem metalowym. Historia posesji wiąże się z wybudowaniem w 1829 r. domu frontowego rodziny Wołowskich z oficyną piętrową z tyłu działki. W 1877 r. działka została zakupiona przez Jana Trötzera, który umieścił tu swoją produkcję wyrobów żelaznych. Największym zakładem była wytwórnia stalówek i piór Wasilewskiego. Założona w 1895 r. fabryka produkowała stalówki, pióra, pluskiewki, spinacze. Początkowo mieściła się przy ul. Okopowej 21, a od 1910 r. przy Chłodnej. W tym czasie zatrudniano ok. 200-250 robotników. Od 1927 r. część produkcji odbywała się przy ul. Płockiej 29, w większych zabudowaniach.

Opis Budynek frontowy od ulicy to niewielki parterowy pawilon (pierwotnie piętrowy), pozbawiony cech stylowych. Murowany, o przemurowanych otworach okiennych. Ślady pierwotnych widoczne są pod skutym tynkiem. Do pawilonu od strony dziedzińca przylegają parterowe oficyny. Bezstylowe i zaniedbane. Na tyłach posesji, od strony wschodniej znajduje się dwupiętrowa oficyna przerobiona na biura. Ośmioosiowa, z ceglaną elewacją i prostym detalem ceglanym: układany dekoracyjnie ceglany gzyms, nadproża nad otworami w formie łuku odcinkowego. Do oficyny przylegał nieistniejący już dziś inny obiekt pofabryczny. Na murach oficyny, od ul. Krochmalnej, zachowały się strzępia po tamtym budynku. Po stronie zachodniej posesji znajduje się piętrowa oficyna funkcjonująca jako piekarnia. O późniejszej, otynkowanej elewacji (lata 20-te XX w.) artykułowanej lizenami międzyokiennymi i zdobionej schodkowym gzymsem koronującym."


fotografie, prawdopodobnie autora, z w.w. pracy:

Obrazek

Kolejna zamieszczona w tej pracy lokalizacja fabryki to ul. Płocka 29:

cyt: [i"Fabryka Piór Stalowych K.Wasilewski
Adres obiektu: ul. Płocka 29
Data powstania: 1895 r.
Użytkownik: prywatny / obiekt częściowo opuszczony
Historia obiektu Na posesji przy ul. Płockiej najprawdopodobniej jeszcze na początku
XX w. działał jakiś zakład przemysłowy. Istniejące budynki wraz z działką zostały zakupione
w 1927 r. przez firmę Towarzystwo Przemysłowe K. Wasilewski i S-ka. Historia samej firmy
siega jeszcze XIX w. W 1895 r. Konrad Wasilewski założył niewielki warsztat wytwarzający
stalówki, spinacze, pineski. Początkowo zakład mieścił się przy ul. Okopowej 21, a od ok. 1910 r.
na większej posesji przy ul. Chłodnej 29. W tamtym czasie w fabryce pracowało już 250 robotników.
W 1927 r. firma przerodziła się w spółkę akcyjną z kapitałem zakładowym o wartości
1 mln złotych. Biuro sprzedaży firmy mieściło się przy ul. Elektoralnej 5, natomiast fabryka
została przeniesiona na Płocką.

Opis Po zakładzie pozostały jedynie dwie oficyny schowane za ceglanym murem. Na planie
prostokąta, parterowe. Murowane z cegły, nietynkowane, z charakterystycznym dla architektury
przemysłowej początku XX w. detalem: układanymi dekoracyjnie ceglanymi gzymsami
i nadprożami okiennymi w formie odcinków łuku. W jednej z oficyn klatka schodowa w piętrowym
skrzydle. Obiekty są przykładem typowej zabudowy niewielkich zakładów przemysłowych:
z murem od ulicy i oficynami-halami umieszczonymi po bokach dziedzińca."

Obrazek

i jeszcze zdjęcie ze strony: http://sirencityboy.wordpress.com/2011/ ... ckiej-27a/ autorstwa "sirencityboy"

Obrazek

Warto porównać ze zdjęciem drugim, z gazety.Wydaje mi się że może to być tył tego budynku.


Ciekawe, prawda?Jeśli trafię na kolejne informacje, na pewno się z Wami podzielę.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 czerwca 2011, 23:17 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): poniedziałek, 8 listopada 2010, 10:00
Posty: 1928
Lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz
Tytuł użytkownika:: Zdolny ale leń.
Wspaniałe informacje, wielkie dzięki!


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 06:09 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): środa, 3 listopada 2010, 19:02
Posty: 5669
Lokalizacja: na krańcu Królestwa...
Tytuł użytkownika:: She!fear
Nie mogę się oderwać od czytania... Znakomite! Wielkie dziękuję!!

_________________
Pozdrowienia
Pola

https://www.facebook.com/polavespercollages

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 12:19 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): środa, 3 listopada 2010, 14:00
Posty: 1562
Lokalizacja: LDN
Tytuł użytkownika:: Dr. Frankenpen
Nie przypuszczalem, ze zachowalo sie tyle materialów na temat historii frmy - duza ciekawostka sa tez zdjecia oraz fakt, ze zabudowania fabryczne nadal istnieja. Równiez stoisko firmy KW-Ska robi niesamowite wrazenie - jakosc produktów tej firmy byla na naprawde znakomitym poziomie!

inky

_________________
Moderator-Widmo
Obrazek
Milch und Apfel zusammen?
Natürlich.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 23:59 
Użytkownik

Dołączył(a): wtorek, 26 kwietnia 2011, 15:25
Posty: 172
Wielkie dzięki Kawuska :) Bardzo fajnie się to czytało


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2011, 07:45 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): sobota, 6 listopada 2010, 09:00
Posty: 507
Lokalizacja: Wrocław
Fantastyczna praca! I ja bardzo dziękuję za ten wielki wkład w stan naszej, a już z pewnością mojej wiedzy o tym polskim producencie.

Wyciągnęłam z tekstu dwa zdania, które mnie ... urzekły:
(...)Toteż obecnie przywóz zagraniczny takich artykułów, jak pióra stalowe I inne przybory piśmienne i biurowe uznać należy za całkowicie z punktu widzenia interesów naszego bilansu handlowego, jak również naszej wytwórczości za zbędne, a nawet szkodliwe. (...) Toteż obecnie przywóz ten znakomicie zmalał i jeżeli dotychczas przywozimy drobne ilości stalówek z Anglii, to wywołane to jest nie koniecznością, ale niczem nieuzasadnionem przyzwyczajeniem konsumenta polskiego, który do tych stalówek tak się od lat wielu przyzwyczaił, że nie może uwierzyć, żeby w tym gatunku stalówki mogły być wyrabiane w kraju.

Akcja jak "Teraz Polska" :) Wielka szkoda, że firma nie przetrwała, z taką historią byłaby pewnie teraz najczęściej kupowanym piórem.

_________________
http://opiorach.blogspot.com


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 23:50 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): poniedziałek, 8 listopada 2010, 10:00
Posty: 1928
Lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz
Tytuł użytkownika:: Zdolny ale leń.
kawuska napisał(a):
założycielami spółki byli: Samuel Königstein , Józef Neufeld, inż. Henryk Königstein.


Poszukałem sobie i proszę:

Z bazy danych na stronie warszawa.getto.pl:

Samuel Königstein

- Przemysłowiec warszawski, aresztowany przez gestapo. Czerniakow wspomina o nim raz: 27.10.39: śmierć Koenigsteina Źródło (1): Adam Czerniaków "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942")
- Przemysłowiec, którego gestapo aresztowało [wg. Czerniakowa 27.10.39], po czym znaleziono go powieszonego w kasynie w Otwocku
Źródło (2): Apolinary Hartglas "Na pograniczu dwóch światów, wstęp i opr. J. Żyndul"

Zdjęcie grobu z cmentarza warszawskiego, sektor 10 rząd 4
Obrazek


Poszukałem dalej:

inż. Henryk Königstein

Przed wojną mieszkał na Noakowskiego 10 (wg ksiązki telefonicznej P. A.S.T. 1939/40)

Zginął tragicznie w 1943r.

Zdjęcie grobu z cmentarza warszawskiego, sektor 19 rząd 2
Obrazek


Zdjęcia grobów za http://cemetery.jewish.org.pl

Józefa Neufelda i dyr. Maurycego Königsteina tam nie ma, może mieli szczęście i przeżyli...?

Edit 2014: poprawione linki do zdjęć


Ostatnio edytowano czwartek, 25 września 2014, 20:56 przez Velofahrer, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 19:38 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
Mały drobiazg z Urzędu Patentowego, widać postęp w projektowaniu graficznym:

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 23:40 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Kurjer Wileński, R.12, nr 344 15 grudnia 1935
Obrazek

Dobry Wieczór i Kurjer Czerwony ilustrowane pismo codzienne, nr 354 (22 grudnia 1935)
Obrazek

Nie ma osobnego wątku z reklamami, więc dorzucam tutaj, bo nowe fakty to to nie są raczej :-) 2 x 1935 i 1 x 1938 rok.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 19:59 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
1924 rok
Cytuj:
Pióra stalowe
do pisania, pluskiewki, spinacze etc. fabryki
Wasilewski i Ska, Warszawa, poleca zastępca
Rudolf Dattner, Kraków,
Studencka 2a. — Telefon 3575.

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: środa, 30 marca 2016, 15:07 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
W 1929 PeWuKa a w 1930-tym Targi Poznańskie ---

Obrazek

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: środa, 30 marca 2016, 19:26 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Grudzień 1921 - tego adresu firmy chyba jeszcze nie było w grze?

Obrazek

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: środa, 30 marca 2016, 19:38 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): poniedziałek, 8 listopada 2010, 10:00
Posty: 1928
Lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz
Tytuł użytkownika:: Zdolny ale leń.
Adres, jak to moja warszawska Babcia mówiła: "na żydach" :)

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 01:07 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Potwierdzenie Galalitu jako materiału, daty powstania i daty spółki akcyjnej + informacje o firmie. 1932 i 1938.

Obrazek

Obrazek

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 13:43 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Szukałem potwierdzenia od kiedy w grę wchodziła produkcja stalówek, bo na pewno nie od 1895 roku a znane reklamy czy katalogi hurtowników lub sklepów są dużo późniejsze.
No to proszę, taki oto przykład walki o rynek :-) Czyli w 1903 roku już stalówki Wasilewskiego były na rynku i były na tyle popularne, że trzeba było producenta szkalować.

Obrazek

Chcecie wiedzieć co było dalej? :geek: 8-)

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 14:23 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): poniedziałek, 8 listopada 2010, 10:00
Posty: 1928
Lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz
Tytuł użytkownika:: Zdolny ale leń.
MacKozinsky napisał(a):
Chcecie wiedzieć co było dalej? :geek: 8-)


No jasne!
Pojedynek z Niemojowskim?


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 14:33 
Avatar użytkownika
Firma

Dołączył(a): wtorek, 16 listopada 2010, 01:05
Posty: 3206
Dał mu w pysk?

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 15:37 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Owszem dał. Co prawda werbalnie ale za to sierpowym ;) Jak wrócę z roboty to wrzucę. Odpowiedź zawiera fakty i wyjaśnienia dotycząca powstania i funkcjonowania firmy, które - oprócz pewnie Łukasza Kawuski - niewiele osób zna.

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 17:27 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
No, co do tego Schmidta to się pan Niemojowski nie pomylił ale resztę wyjaśni MacKozinsky i łamy "Gazety Rzemieślniczej" ;)


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2016, 20:25 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Zupełnie inny periodyk. Ma w nazwie Ilustrowany :-) Być może w ramach grupy wydawniczej robili przedruk, bo jak widać tytuł to "Kronika Warszawska".

ObrazekObrazek

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 19:41 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
Dobrzy ludzie byli łaskawi zlustrować obiekt przy Płockiej 27 lub 29:

http://penetratorscavengerteam.blogspot ... mment-form


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: sobota, 11 marca 2017, 12:25 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Dzięki. Ciekawa eksploracja.
Wydaje mi się, że w tej kamienicy to oni chyba nie działali, ale można zobaczyć jaka to była architektura wnętrz :-) Porządna robota, że się te schody trzymają nadal. Na ortofotomapie Warszawy sprzed wojny Płocka pod drugiej stronie ulicy od szpitala nie jest opracowana i nie wiadomo czy kiedyś będzie. :(

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: sobota, 11 marca 2017, 13:12 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
Tam chyba były biura.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: sobota, 11 marca 2017, 18:03 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Być może, choć adres się nie zgadza, a budynki na starych mapach lotniczych, które widziałem - tak jak pisałem wyżej - nie mają przypisanej numeracji. Być może w tych wcześniejszych postach w których brakuje zdjęć było jakieś potwierdzenie.

Zamiast kwantowych procesorów wolałbym - choć nie wierzę w taką możliwość - podróże w czasie. Jak sobie pomyślę, że mój pradziadek i dziadek mieszkali do Powstania na Działdowskiej, przysłowiowy rzut beretem od Płockiej, to ogarnia mnie straszny żal, że nie dane mi było z nimi nigdy pogadać ...

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 12:46 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
A na Elektoralnej przechodzili koło wystawy na której leżały nowiutkie Kawuski...


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 02:14 
Użytkownik

Dołączył(a): sobota, 28 marca 2015, 14:16
Posty: 224
Lokalizacja: Gdańsk - Wrzeszcz
https://images82.fotosik.pl/427/f1c967aef1d26590.jpg


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 09:52 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
Dzięki :-) Ciekawa literatura przezwana bibliografią.

I ten charakterystyczny fragment: "układany dekoracyjnie ceglany gzyms" Gdzie ja to widziałem ... :roll: :geek: W sumie ważne, że to nasze wspólne postindustrialne "dziedzictwo" ;) Może dla porządku warto przytoczyć pochodzenie strony.

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 12:42 
Użytkownik

Dołączył(a): sobota, 28 marca 2015, 14:16
Posty: 224
Lokalizacja: Gdańsk - Wrzeszcz
z publikacji:
http://wola.waw.pl/data/newsFiles/katalog_warszawa.pdf
str.6
Jarek


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 13:32 
Użytkownik

Dołączył(a): czwartek, 2 grudnia 2010, 19:20
Posty: 420
Czyli mi się Płocka z Chłodną pomyliła..
"..i dojechaliśmy z Pięknej na Gnojną".


Góra
 Zobacz profil  
 
  Offline
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 13:48 
Avatar użytkownika
Użytkownik

Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2010, 02:08
Posty: 4059
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł użytkownika:: PiórWiecznyŁowca
W cytowanej pozycji Michał Krasucki: "Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego", Wasilewski występuję dwa razy, na stronie 31 (obiekt nr 19) pod adresem Płocka 29 właśnie. I tam kamienica PHK występuje na zdjęciu opisana jako budynek biurowy.

_________________
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami?--- Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy - precyzyjnego bełkotu
W avatarze waran nilowy. Zdjęcie: snapshot.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

kraków kuchnie na wymiar
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpbb3 1 styles alveo